Nasza placówka odpowiedzialna była za wykonanie Kufra Muzealnego prezentującego Kraków, jako miejsca światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO oraz Miasta Literatury UNESCO. Podczas pierwszego międzynarodowego spotkania w maju 2015 roku, wspólnie z uczestnikami z Włoch i Niemiec, udało się nam „spakować” pierwszy kufer. Zaprezentowaliśmy go podczas uroczystości promującej projekt – 21 maja 2015r. W roku kolejnym zmodyfikowaliśmy jego wygląd i doposażyliśmy w dodatkowe rekwizyty.

W trakcie realizacji projektu postanowiliśmy skorzystać z doskonałej okazji i poszerzyć zakres naszych działań. Wykorzystując wiedzę i umiejętności uczniów zdobywane podczas kolejnych spotkań międzynarodowych, zdecydowaliśmy się na stworzenie dwóch dodatkowych kufrów muzealnych. Podczas zajęć dodatkowych Szkolnego Klubu UNESCO udało nam się wyposażyć je w materiały dydaktyczne oraz własnoręcznie przez uczniów wykonane rekwizyty.

Obecnie nasza szkoła, jako jedyna dysponuje wszystkimi trzema Kuframi Muzealnymi UNESCO. Dzięki temu, możliwe jest poszerzanie wiedzy na temat „cudów UNESCO” Krakowa, Poczdamu, Sycylii nie tylko wśród uczniów naszej szkoły, ale całego regionu.

Poszerzyliśmy tym samy swoją ofertę edukacyjną i mamy możliwość upowszechniać wszystkie rezultaty zrealizowanego projektu.

 

Zarówno my sami, jak i organizacje partnerskie bardzo wysoko oceniły nasz wkład w realizację projektu. Każde zadanie wykonaliśmy w pełnym stopniu osiągając zaplanowane cele, czasami wykonując zadania dodatkowe, które wpływały na podniesienie jakości projektu.

Ostatnie spotkanie projektowe uczniów trzech szkół odbyło się w czerwcu 2016 roku w Marsali na Sycylii. Podczas pobytu we Włoszech uczniowie zwiedzali najcenniejsze zabytki północno-zachodniej Sycylii, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc światowego dziedzictwa UNESCO, brali udział w zajęciach warsztatowych, których efektem było wytworzenie trzeciego Kufra Muzealnego UNESCO oraz pogłębiali przyjaźnie nawiązane rok wcześniej w Krakowie.

Czytaj więcej...

Drugie międzynarodowe spotkanie uczniów odbyło się w kwietniu 2016 roku w Poczdamie. Podczas kolejnych dni uczniowie z trzech szkół:

·         zwiedzali Miejsce Światowego Dziedzictwa UNESCO – Park / Pałace Sanssouci;

·         uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w szkole oraz na terenie Parku Sanssouci, mających na celu wypracowanie materiałów do poczdamskiego „Kufra Muzealnego UNESCO”;

·         wzięli udział w dwóch apelach:

- „Prawa dziecka oraz pokój na świecie. Podsumowanie projektu, przekazanie gołąbka pokoju szkole polskiej oraz happening: Friedenstaube”,

- „Podsumowanie projektu Packing UNESCO Suitcases, prezentacja Kufra Muzealnego UNESCO”;

·         wspólnie z całą społecznością szkoły uczestniczyli w festynie szkolnym kończącym spotkanie międzynarodowe;

·         odbyli wspólne wycieczki po Poczdamie;

·         spędzili jedno popołudnie, gościnnie w domach niemieckich rodzin;

·         wzajemnie poznawali się podczas wspólnych gier i zabaw, uczestniczyli w integracyjnych warsztatach sportowych: „Rugby” oraz „Rudern”.

Czytaj więcej...

W pierwszym międzynarodowym spotkaniu w Krakowie i Opolu wzięli udział uczniowie i nauczyciele z trzech szkół podstawowych z Opola, Poczdamu i Marsali.

Pierwsza część spotkania odbyła się w Krakowie. Podczas trzech dni uczniowie brali udział  w zajęciach warsztatowych i wzajemnie poznawali się podczas wspólnych gier i zabaw.

Druga część spotkania odbyła się w Opolu. Podczas kolejnych dni uczniowie z trzech szkół:

·         uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w szkole, mających na celu wypracowanie materiałów do krakowskiego „Kufra Muzealnego UNESCO”,

·         wzięli udział w dwóch apelach: powitanie oraz podsumowanie projektu,

·         wspólnie z całą społecznością szkoły uczestniczyli w festynie szkolnym kończącym spotkanie międzynarodowe,

·         odbyli wspólne popołudniowe wycieczki po Opolu,

·         spędzili jedno popołudnie, gościnnie w domach polskich rodzin.

Czytaj więcej...

          Nasza szkoła wspólnie z dwiema innymi szkołami podstawowymi z Włoch i Niemiec realizowała w latach 2014-2016 projekt „Packing UNESCO-Suitcases”, który był finansowany z funduszy europejskich w ramach programu Erasmus+.

                    Projekt ten polegał na stworzeniu przez uczniów w wyniku dwuletniej współpracy tzw. „Kufrów Unesco”. Sama idea tworzenia kufrów muzealnych zrodziła się  na Uniwersytecie w Paderborn i jest tam z sukcesem stale rozwijana. Polega ona na stworzeniu miniatury zbiorów muzealnych w formie kufra, który zawierł materiały pozwalające na zgłębianie wiedzy dotyczącej danego miejsca, zabytku, dzieła artystycznego … poza budynkiem muzeum. Kufer muzealny zawierać może różnego rodzaju materiały, które wypożyczone, mogą być stosowane przez nauczycieli i uczniów lub też indywidualnych odbiorców do pogłębiania wiedzy na temat danego obiektu lub prowadzenia ciekawych zajęć dydaktycznych w tym zakresie. Kufer ten może zawierać eksponaty, literaturę, karty pracy, instrukcje zadań, przybory, narzędzia, filmy, gry itd.

Czytaj więcej...

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1