We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Oto wyniki:

Przewodnicząca szkoły: Anna Słonka

Zastępca przewodniczącej: Natalia Łasocha

Sekretarz: Victoria Nikolajczyk

Opiekunem Samorządu została pani Katarzyna Warzecha.

 

13 września odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Przewodnicząca szkoły- Anna Słonka

Z-ca przewodniczącej- Piotr Jagieła

Protokolant – Paulina Piechota

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została p. Katarzyna Warzecha.

Sekcje utworzone w nowym roku szkolnym 2018/2019

Sekcja dekoracyjna-  Anna Słonka, Hanna Pleszczyńska, Paulina Piechota, Natalia Jany.

Sekcja organizacyjna- Vici Nikolajczyk, Wioletta Smolin, Alina Święcka, Natalia Łasocha.

Sekcja muzyczno- techniczna- Adam Pryszcz,  Łukasz Zieliński, Tomek Michniewicz, Piotr Jagieła, Antek Dzumla.

Wszystkie osoby, które chcą nas wspomóc zapraszamy do współpracy.

To tylko pies, tak mówisz, tylko pies...

A ja ci powiem, że pies to czasem więcej jest niż człowiek.

On nie ma duszy, mówisz...

Popatrz jeszcze raz, psia dusza większa jest od psa.

My mamy dusze kieszonkowe...

Maleńka dusza, wielki człowiek.

Psia dusza się nie mieści w psie.

A kiedy się uśmiechasz do niej, ona się huśta na ogonie.

A kiedy się pożegnać trzeba i psu czas iść do psiego nieba,

To niedaleko pies wyrusza, przecież przy tobie jest psie niebo,

Z tobą zostaje jego dusza.

(Barbara Borzymowska)

W dniu 15.02.2017 roku uczniowie naszej szkoły wraz z p. Kasią Warzecha oraz p. Wiolą Waszkiewicz wybrali się w odwiedziny do Schroniska Dla Zwierząt w Opolu. Wycieczka poprzedzona była zbiórką produktów potrzebnych zwierzętom tj.: sucha karma, oraz zabawki dla psów i kotów, miski, koce. Dzieci poznały pracę schroniska od wewnątrz, zasady tam panujące jak i wytyczne dotyczące oddania zwierzęcia pod opiekę schroniska jak i jego adopcji. Uczniowie zwiedzili kociarnie, oraz przyjrzeli się kilku psim wybiegom. Nasze miejskie schronisko zamieszkuje około 100 psów, 50 kotów.

Wszystkim, którzy wsparli tą piękną inicjatywę zbiórki darów z całego serca dziękujemy.

                           Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem

Więcej zdjęć

Pomaganie jest fajne. Mogli się o tym przekonać uczniowie naszej szkoły przynosząc dary na 24 Wigilię Potrzebującym miasta Opola. Jak każdego roku tak i w obecnym, wszyscy otworzyliśmy  swoje serca i podzieliliśmy  się tym co mamy.

Za ogromną życzliwość i ogromne wsparcie, Wszystkim z serca dziękujemy.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem

8 grudnia uczniowie naszej szkoły, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego : Igor Halupczok i Bartosz Zieliński pod opieką pani Katarzyny Warzecha ,uczestniczyli w XV Konferencji Samorządów Uczniowskich. Organizatorem spotkania był Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola i Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

 Temat spotkania „ Wobec innego. Migracje i wielokulturowość we współczesnej Europie”.

Spotkanie rozpoczęto od wykładu pani dr Marzenny Pogorzelskiej, pracownika naukowego Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, laureatki Nagrody im. Ireny  Sendlerowej „Za naprawianie Świata” .

Wykład był niezmiernie interesujący poruszał  wpółczesne  problemy dotyczące dyskryminacji, stereotypów, braku tolerancji wobec innych narodów, kultur.

Mieliśmy możliwość obejrzeć film „Wszyscy albo nikt”, który był bardzo interesujący i nawiązywał do tematu spotkania.

Badania statystyczne pokazują, że w naszym kraju wzrasta liczba ataków na tle rasowym. Co daje do myślenia.

27 września odbyły się w naszej szkolne wybory na najprzystojniejszego, najbardziej wysportowanego, oraz najbardziej kulturalnego chłopaka.

Wyniki wyborów

Zadania SU na rok szkolny 2016/2017

Reprezentowanie ogółu uczniów

Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw

Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły

Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowanie uczniów

Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 W dniu 17 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017. Poniżej przedstawiam jak rozłożyły się Wasze głosy.

Dzumla Franciszka                                         20 głosów

Halupczok Igor                                              14 głosów

Jagiełła Piotr                                                    5 głosów

Nikolajczyk Victoria                                      10  głosów

Pawleta Marta                                               10 głosów

Słonka Anna                                                  10 głosów

Smolin Wioletta                                               9 głosów

Święcka Alina                                                 7 głosów

Wojnar Paweł                                                15 głosów

Zieliński Bartosz                                            10 głosów

Zieliński Łukasz                                             10 głosów

 Dnia 21 września po 6 lekcji w małej świetlicy  odbędzie się spotkanie wszystkich kandydatów. Wybierzemy ścisły Zarząd oraz podzielimy obowiązki na nowy rok szkolny. Wszystkich serdecznie zapraszam.

                                                       Opiekun SU Katarzyna Warzecha.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1