Ostatnie spotkanie projektowe uczniów trzech szkół odbyło się w czerwcu 2016 roku w Marsali na Sycylii. Podczas pobytu we Włoszech uczniowie zwiedzali najcenniejsze zabytki północno-zachodniej Sycylii, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc światowego dziedzictwa UNESCO, brali udział w zajęciach warsztatowych, których efektem było wytworzenie trzeciego Kufra Muzealnego UNESCO oraz pogłębiali przyjaźnie nawiązane rok wcześniej w Krakowie.

 

Rezultaty z podjętych działań.

 

  1. Najważniejszym rezultatem realizowanego projektu było poznanie przez uczniów z Polski, Niemiec i Włoch miejsc Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO na Sycylii (Agrigento, Mozia, Palermo). Uczniowie przez kilka dni pod opieką przewodników zwiedzili najciekawsze zakątki wyspy. Poznali jej zawiłą historię, wpływy starożytnej kultury, sztuki i tradycji greckiej, rzymskiej, fenickiej, normańskiej i arabskiej na obecny wygląd, architekturę, kulturę i tradycje Sycylii.
  2. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach na terenie szkoły w Marsali. W trakcie warsztatów pracowano w oparciu o metody aktywizujące (burza mózgów, mapa myśli…) Uczniowie nabywali wiedzę z zakresu historii i kultury starożytnej w oparciu o przykłady architektury greckiej, fenickiej oraz normańsko-arabskiej.
  3. Uczniowie doskonalili umiejętność dzielenia się wiedzą i uczenia się poprzez aktywność artystyczną (plastyczną, techniczną, muzyczną, aktorską). Efektem wspólnych warsztatów w Marsali było powstanie pięknych prac plastyczno-technicznych, które wzbogaciły zawartość kufra muzealnego. Uczniowie wykonali rekwizyty muzealne w oparciu o charakterystyczne dla tego regionu techniki plastyczne t.j. mozaika, malowanie na kamieniach, lepienie z gliny, masy solnej, modeliny.
  4. Uczniowie poznali zasady starożytnego teatru greckiego. W trakcie warsztatów wspólnie wykonali elementy scenografii, stroje dla aktorów, a następnie po kilku próbach odegrali w sposób w pełni profesjonalny sztukę grecką. Przedstawienie zostało nagrane i wzbogaciło zawartość sycylijskich Kufrów Muzealnych w Marsali i Opolu .
  5. Jednym z ciekawszych warsztatów dla dzieci okazało się kręcenie krótkiego filmu animowanego w technice „stop motion”. Uczniowie najpierw wykonali z papieru elementy pojawiające się w kadrach filmu. Następnie fotografowali stopniowo przesuwane przez siebie  elementy scenografii. Powstał króciutki film prezentujący sposób pozyskiwanie przez mieszkańców Marsali soli z wody morskiej. Powstały film został zaprezentowany wszystkim uczestnikom spotkania podczas ostatniego dnia pobytu w szkole . Film został powielony i wzbogaca obecnie oba sycylijskie Kufry UNESCO w Marsali i Opolu.
  6. Dzieci  poznały również folklor sycylijski. Nauczyły się podstawowych kroków i figur  typowego sycylijskiego tańca, a następnie wspólnie go odtańczyły.
  7. Podczas zajęć muzycznych uczniowie nauczyli się wspólnie śpiewać po angielsku „Odę do radości” oraz piosenkę „We are the world”. Obie pieśni wykonano podczas uroczystości kończącej projekt.
  8. Ponieważ spotkanie w Marsali było ostatnim spotkaniem uczniów w ramach realizowanego projektu, na zakończenie odbyła się uroczysta parada ulicami miasta, promująca, upowszechniająca rezultaty wypracowane w jego trakcie. W paradzie uczestniczyli uczniowie wszystkich trzech szkół, występując w swoich tradycyjnych strojach ludowych. Uczestnikom towarzyszyła miejscowa orkiestra dęta. Na Placu św. Piotra w Marsali, na specjalnie przygotowanej scenie wystąpili wszyscy uczestnicy projektu, organizatorzy spotkania, władze miasta i regionu. Odśpiewano hymny państwowe, hymn Unii Europejskiej. Uczniowie wspólnie zaśpiewali piosenkę „We are the world”. Odtańczono tańce ludowe, ćwiczone w trakcie działań projektowych. Koordynatorzy, opiekunowie, przedstawiciele władz oświatowych i unijnych zabierali głos podsumowując efekty tego projektu i przedstawiając działania, które będą kontynuacją projektu i utrwaleniem jego rezultatów. 
Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1