W pierwszym międzynarodowym spotkaniu w Krakowie i Opolu wzięli udział uczniowie i nauczyciele z trzech szkół podstawowych z Opola, Poczdamu i Marsali.

Pierwsza część spotkania odbyła się w Krakowie. Podczas trzech dni uczniowie brali udział  w zajęciach warsztatowych i wzajemnie poznawali się podczas wspólnych gier i zabaw.

Druga część spotkania odbyła się w Opolu. Podczas kolejnych dni uczniowie z trzech szkół:

·         uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w szkole, mających na celu wypracowanie materiałów do krakowskiego „Kufra Muzealnego UNESCO”,

·         wzięli udział w dwóch apelach: powitanie oraz podsumowanie projektu,

·         wspólnie z całą społecznością szkoły uczestniczyli w festynie szkolnym kończącym spotkanie międzynarodowe,

·         odbyli wspólne popołudniowe wycieczki po Opolu,

·         spędzili jedno popołudnie, gościnnie w domach polskich rodzin.

 

Rezultaty z podjętych działań.

  1. Najważniejszym rezultatem realizowanego projektu było poznanie przez uczniów z Polski, Niemiec i Włoch miejsc Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Polsce (Kraków i Wieliczka). Uczniowie przez trzy dni pod opieką wykwalifikowanych przewodników w języku polskim, włoskim i niemieckim zwiedzali najciekawsze zakątki miasta, poznawali jego historię, kulturę, tradycje. Ponieważ Kraków jest Miastem Literatury UNESCO zapoznano uczniów z różnorodnością i bogactwem literackim miasta. Uczestnicy spotkania, to dzieci w wieku od 7-12 lat, dlatego zaprezentowano im tą część literackiego bogactwa Krakowa, która była dla nich przystępna, ciekawa i zrozumiała. Dzieci słuchały, czytały bądź oglądały inscenizacje przedstawiające krakowskie legendy.
  2. W trakcie warsztatów pracowano w oparciu o metody aktywizujące (burza mózgów, mapa myśli…) Uczniowie nabywali wiedzę z zakresu historii i kultury związanej z Krakowem i zabytkami światowego dziedzictwa UNESCO w sposób aktywny, zabawowy.
  3. Uczniowie doskonalili umiejętność dzielenia się wiedzą i uczenia się poprzez aktywność artystyczną (plastyczną, techniczną, muzyczną, aktorską). Efektem wspólnych warsztatów w Krakowie i Opolu było powstanie pięknych prac plastyczno-technicznych, które zostały wyeksponowane na wystawie na szkolnym korytarzu, a później wzbogaciły zawartość kufra muzealnego o Krakowie i jego legendach.
  4. Dzieci  poznały również folklor krakowski. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i świetnej współpracy pomiędzy uczniami z Polski, Włoch i Niemiec,  dzieci nauczyły się wspólnie tańczyć krakowiaka, śpiewać po polsku piosenki „Hej na krakowskim rynku” oraz „Przyleciał ptaszek z Łobzowa”.
  5. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat zabytków Krakowa oraz umiejętność wyrażania jej w języku angielskim, niemieckim, włoskim i polskim. Efektem tych działań był wspólny występ uczniów z Opola, Marsali i Poczdamu na uroczystym apelu kończącym projekt. Uczniowie przedstawili po angielsku krótką historię miasta i najważniejsze zabytki Krakowa. W apelu tym uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele, chętni rodzice oraz przedstawiciele władz miasta.
  6. Dzięki wspólnej pracy warsztatowej opracowano i wykonano eksponaty, które stały się wyposażeniem krakowskiego Kufra Muzealnego UNESCO. Spakowany, gotowy Kufer został zaprezentowany podczas uroczystego apelu kończącego spotkanie projektowe.
  7. Najcenniejszym rezultatem w oczach samych uczestników tego projektu była przyjaźń, która zrodziła się pomiędzy uczniami z tak odległych krajów. Dzieci podczas wspólnych zabaw poznawały się nawzajem, doskonaliły swoje umiejętności językowe i jednocześnie otwierały się na inna kulturę i tradycję. Doskonale akceptowały swoją różnorodność. Można było zaobserwować zasadę, że im większa różnorodność, tym większa chęć wzajemnego poznania się i wspólnego przebywania. 
Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1