Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna)

Jednym z priorytetowych zadań naszej szkoły jest edukacja ekologiczna. Zbiórka surowców wtórnych stała się już w naszej szkole tradycją. W prace na rzecz ochrony środowiska włączają się uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły, mieszkańcy dzielnicy. W ramach projektu szkoła współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Urzędem Marszałkowskim, organizacjami odzysku baterii, makulatury i elektrośmieci. 

Czytaj więcej

Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu 

W ramach Międzynarodowej Dekady „Woda dla Życia” – proklamowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych na lata 2005 – 2015 w naszej szkole podjęto szereg działań.

Szkółka wędkarska

Kształtowanie wśród dzieci postawy proekologicznej wyrażającej się w dbaniu o naturalne środowisko wodne oraz o łowiska – tereny znajdujące się nad zbiornikami położonymi w niedalekim oddaleniu od naszej szkoły (Kanał Ulgi, rzeka Odra). Systematyczne uczestniczenie w „Tygodniu czystości wód”. W dalszym ciągu podejmowanie wszelkich działań proekologicznych związanych z szanowaniem zasobów wodnych w ramach działalności szkółki wędkarskiej.

Za proekologiczną działalność członkowie szkółki wędkarskiej zostali wyróżnieni specjalnym Certyfikatem PZW koło „Kolejarz – Ofama” w Opolu za szczególne dbanie o zasoby wodne.

Czytaj więcej

Edukacja międzykulturowa

Rezultaty z podjętych działań

 Rezultatem podjętych działań w ramach projektu było poznanie przez uczennice i uczniów zabytków światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

 Uczennice i uczniowie poprzez osobistą obecność w miejscach Światowego Dziedzictwa UNESCO mieli możliwość obserwacji arcydzieł ludzkiego geniuszu twórczego oraz oglądania budowli o wyjątkowym unikalnym znaczeniu, które są unikatowym świadectwem tradycji kulturowej.

Czytaj więcej

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1