UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania , Nauki i Kultury) powstało 16 listopada 1945r. na mocy Aktu Konstytucyjnego podpisanego w Londynie przez przedstawicieli 37 panstw, w tym Polski. Konstytucja ratyfikowana została 4 listopada 1946r. UNESCO jest organizacją multilateralną koordynującą działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej. Tworząc standardy współpracy poprzez ustanawianie prawa międzynarodowego w wymienionych dziedzinach oraz mobilizując społeczność międzynarodową dla wspólnych działań, realizuje cele polityki, którą nazwalibyśmy dzisiaj public diplomacy. Wychodząc z założenia, że pokój to nie tylko stan braku wojny, Organizacja aktywnie zabiega o rozwijanie kultury pokoju w świecie. Wymaga to zaangażowania ze strony państw, współpracy różnych instytucji i wdrożenia programów, ale przede wszystkim zaangażowania ludzi, którzy są wolni od uprzedzeń, chęci rewanżu i nie powoduje nimi strach, lecz międzyludzka solidarność. Zakładając również, że pokój jest wyborem, który opiera się na poszanowaniu odmienności i nie jest możliwy bez dialogu, UNESCO stało się promotorem dialogu pomiędzy narodami i cywilizacjami. Organizacja wspiera wymianę doświadczeń, której celem jest trwały rozwój, oparty na założeniu, że kolejne pokolenia będą mogły korzystać z dziedzictwa, które jest udziałem współczesnych ludzi.

Więcej o tej organizacji na stronie www.unesco.pl

Jest to lista obiektów objetych szczególną ochroną organizacji, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (dane z czerwca 2014 r.) 1007 obiektow w 167 krajach, w tym 779 obiektów dziedzictwa kulturowego, 197 przyrodniczego i 31 obiektów mieszanych. O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.

Czytaj więcej...

Na pierwszą listę dziedzictwa UNESCO zostały wpisane dwa obiekty z Polski: Kraków i Wieliczka. Dziś znajduje się na niej czternaście unikatowych miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć.

www.polska.pl

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1