Harmonogram spotkań z rodzicami

 

15 – 21 września 2020 r. – pierwsze spotkania (stacjonarne i on-line),

13  - października 2020 r. konsultacje indywidualne z nauczycielami,

10 –   listopada 2020 r. zebrania ogólne (stacjonarnie i on-line),

15 grudnia 2020 r. - konsultacje (zagrożenia ocenami niedostatecznymi, propozycje ocen półrocznych),

2 lutego 2021 r. wywiadówka za I półrocze,

16 marca 2021 r. – konsultacje,

18 maja 2021 r. zebranie ogólne ( zagrożenia ocenami niedostatecznymi, propozycje ocen końcoworocznych) 

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1