W poniedziałek 23 kwietnia 2018 klasa V uczestniczyła w Festiwalu Doświadczeń i Eksperymentów w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w ramach projektu "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki". Uczniowie obejrzeli pokazy:

  • Świat Energii,
  • Świat Robotów,
  • Świat Wirtualny,
  • Świat Kreatywny,
  • Widowisko Laserowe

W środę 1 lutego 2017 r. uczniowie klasy IV i VI obejrzeli spektakl pt. "Trzej Muszkieterowie" w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu. Po przedstawieniu odbyły się warsztaty teatralne na temat ruchu scenicznego i kostiumografii. Wydarzenia te odbyły się w ramach projektu "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki".

Uczniowie klas młodszych mieli możliwość w ramach projektu „Młodzi odkrywcy sekretów nauki” uczestniczenia w spektaklach i zajęciach w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Zarówno przedstawienia teatralne, jak i warsztaty  aktorsko – plastyczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci z klas I – III.

Uczniowie podczas zajęć matematycznych (metodą eksperymentu) pn. „Świat okiem matematyka” zajęli się doświadczalnym wyznaczeniem liczby Π. Używając naczyń o różnych średnicach, miar krawieckich i kalkulatora zmierzyli się z jedną z najciekawszych liczb w matematyce.

Już w czasach zamierzchłych starożytni rachmistrze zauważyli, że wszystkie koła mają ze sobą coś wspólnego, że ich średnica i obwód pozostają wobec siebie w takim samym stosunku, a liczba ta bliska jest 3.

Liczba π to stosunek długości okręgu do długości jego średnicy, jest wielkością stałą i wynosi w przybliżeniu

        π  3,141592653589793238462643383279502884197169...

Dziś jesteśmy w stanie obliczyć wartość pi do milionów miejsc po przecinku.

Używany dzisiaj symbol π wprowadzony został dopiero w 1706 roku przez Wiliama Jonesa, a spopularyzował go Leonhard Euler używając tego zapisu w dziele Analiza. Swą nazwę zawdzięcza pierwszej literze greckiego słowa "peryferia". Liczba ta nazywana jest również ludolfiną od imienia niemieckiego matematyka Ludolpha van Ceulena, który wraz z żoną na początku XVII w. podał jej przybliżenie z dokładnością 35 miejsc po przecinku, co w tamtych czasach było ogromnym wyczynem. Popularność liczba pi zawdzięcza występowaniu swoim we wzorach na pole koła czy objętości kuli, związana jest także z kwadraturą koła - zadaniem pochodzącym ze starożytnej Grecji, rozwiązanym dopiero przez Lindemanna.

Ciekawostki

1.W piramidzie Cheopsa stosunek sumy dwóch boków podstawy do wysokości wynosi 3,1416, czyli przybliżenie pi z dokładnością do czterech miejsc po przecinku! Dziś nie można stwierdzić czy był to zadziwiający przypadek, czy wynik geniuszu nieznanych nam z imienia uczonych.

2.Uczeni szukając kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali w kosmos drogą radiową informację o wartości liczby π. Wierzą, że inteligentne istoty spoza Ziemi znają tę liczbę i rozpoznają nasz komunikat.

Liczba pi z dokładnością do miliona miejsc po przecinku 

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1