GRONO PEDAGOGICZNE ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 1  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

L.p. Nauczyciel Nauczany przedmiot
1 Metelska Urszula dyrektor , matematyka
2 Opolska Iwona wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
3 Burian Małgorzata pedagog, psycholog szkolny
4 Cebula Amanda nauczyciel przedszkola
5 Chmiel-Bryzik Magdalena  język angielski, wychowawca klasy V
6 ks. Chyla Paweł religia
7 Deger Ewa edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.I, nauc
8 Elias Robert informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
9 Fister – Pasek Małgorzata religia, nauczyciel przedszkola,
10 Guzińska Marta nauczyciel przedszkola
11 Jaceńków Izabela  przyroda, zajęcia techniczne, technika, biologia, chemia, wychowawca kl.VI
12 Korasiak Dominika matematyka, informatyka
13 Łapczyński Krzysztof fizyka
14 Łaski Dariusz wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
15 Łobos Małgorzata historia, WOS, wychowawca kl. VIII
16 Maćków Justyna edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III
17 Mańturz Karina nauczyciel świetlicy, edukacja wczesnoszkolna
18 Mechel Dorota wychowanie do życia w rodzinie
19 Mikłuszka Iwona nauczyciel przedszkola
20 Pańków Anna  surdopedagog, doradztwo zawodowe
21 Rokita Violetta język niemiecki, nauczyciel świetlicy, HiK
22 Ryczek Teresa nauczyciel przedszkola
23 Sawczyn Beata język polski, wychowawca kl.VI
24 Słowik Monika język polski, bibliotekarz
25 Stochmiałek Izabela logopeda
26 Ścisłowska – Cegła Agnieszka język niemiecki, geografia, wychowawca kl. IV
27 Warzecha Katarzyna muzyka, plastyka, nauczyciel świetlicy
28 Woszek Katarzyna nauczyciel przedszkola, logopeda

 Krystyna Kania - sekretarz szkoły

Beata Rudyk - kierownik gospodarczy

Piotr Dąbrowski - główny księgowy

 

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1