Od 8 kwietnia do odwołania nauczyciele zatrudnieni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28  im. Św. Wojciecha oraz Przedszkolu Publicznym nr 36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Opolu zapowiedzieli podjęcie akcji protestacyjnej poprzez udział w strajku. Ze względu na liczny udział nauczycieli w strajku, jako Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Opolu, nie będę w stanie zorganizować zastępstw, a zajęcia nie będą mogły się odbywać. Jeżeli faktycznie dojdzie do zapowiadanej akcji protestacyjnej, to doprowadzi ona do zakłócenia właściwego toku pracy szkoły i przedszkola, a przede wszystkim spowoduje przeszkodę w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego uczniów.

Przed placówką powstanie bardzo duże wyzwanie, aby zapewnić właściwą opiekę nad wszystkimi dziećmi, których dobro i bezpieczeństwo niewątpliwie należy chronić. Wykonując ciążące na mnie obowiązki, jako Dyrektora, zobowiązana jestem zapewnić funkcję opiekuńczą nad wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do naszej szkoły i przedszkola. W obecnie rysującej się sytuacji, wypełnienie tego obowiązku będzie niewątpliwie zadaniem wysoce utrudnionym.

W obawie o problemy w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim dzieciom, zwracam się do Was Rodziców, o zrozumienie zaistniałej (lub mogącej zaistnieć) sytuacji i proszę o rozważenie decyzji o nieprzysyłaniu dziecka do placówki w czasie trwania strajku.

Bezpieczeństwo uczniów jest dla nas wartością nadrzędną, dlatego też współpraca Dyrektora   i Rodziców w obecnej sytuacji jest konieczna w trosce o dzieci.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość ubiegania się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów dzieci do 8 roku życia w liczbie do 60 dni, jednakże ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest niezależne od szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące zasiłku opiekuńczego można znaleźć na stronie https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/zasilek-opiekunczy-na-opieke-nad-zdrowym-dzieckiem-w-wieku-do-8-lat oraz  https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy.

                                                                       Z wyrazami szacunku

                                                                       Joanna Misiec

                                                                       Dyrektor ZSP1 w Opolu

Dnia 30 marca br. na pływalni "Wodna Nuta" odbyły się ogólnopolskie zawody pływackie pod nazwą "Opolskie Gwiazdy Europy". Wzięły w nich udział 32 kluby z całej Polski, łącznie 283 zawodników. 
W klasyfikacji generalnej za dwa najlepsze starty wg punktacji FINA w kategorii dziewcząt zwyciężyła Dominika Trentkiewicz, uczennica kl. VIII. 
Na trzy starty, w których wystartowała, zdobyła 3 złote medale, znacznie poprawiając przy tym swoje dotychczasowe czasy na tych dystansach. 
Naszej uczennicy gratulujemy tak wspaniałej formy.

W dniu 26.03 odbył się Dzień Otwarty Szkoły. Nauczyciele wraz z dziećmi i ich rodzicami przygotowali wiele ciekawych atrakcji, między innymi:

  • zwiedzanie szkoły pod opieką przewodników z Samorządu Uczniowskiego,
  • przedstawienie teatralne zrealizowane przez uczniów klasy pierwszej,
  • pokazy multimedialne,
  • przeprowadzanie doświadczeń,
  • zajęcia sensoryczne,
  • zajęcia sportowe,
  • gry i zabawy edukacyjne na świetlicy szkolnej,
  • wykonywanie wspólnej pracy plastycznej,
  • liczne konkursy i gry edukacyjne w językach obcych  z użyciem tablicy multimedialnej,
  • słodki poczęstunek. 

Tradycyjnie, 21 marca w naszej szkole odbyła się uroczystość powitania wiosny. Wzięli w niej udział uczniowie oraz przedszkolaki. Oglądaliśmy tańce w wykonaniu przedszkolaków i uczniów klasy pierwszej oraz obejrzeliśmy przedstawienie uczniów klasy drugiej „Witaj wiosenko”. Odbył się również pokaz mody ekologicznej i prezentacja klasowych Marzann. Na koniec naszej szkolnej uroczystości pożegnaliśmy zimę, paląc jej symbol – Marzannę .

Strona 1 z 60

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1