Drugie międzynarodowe spotkanie uczniów odbyło się w kwietniu 2016 roku w Poczdamie. Podczas kolejnych dni uczniowie z trzech szkół:

·         zwiedzali Miejsce Światowego Dziedzictwa UNESCO – Park / Pałace Sanssouci;

·         uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w szkole oraz na terenie Parku Sanssouci, mających na celu wypracowanie materiałów do poczdamskiego „Kufra Muzealnego UNESCO”;

·         wzięli udział w dwóch apelach:

- „Prawa dziecka oraz pokój na świecie. Podsumowanie projektu, przekazanie gołąbka pokoju szkole polskiej oraz happening: Friedenstaube”,

- „Podsumowanie projektu Packing UNESCO Suitcases, prezentacja Kufra Muzealnego UNESCO”;

·         wspólnie z całą społecznością szkoły uczestniczyli w festynie szkolnym kończącym spotkanie międzynarodowe;

·         odbyli wspólne wycieczki po Poczdamie;

·         spędzili jedno popołudnie, gościnnie w domach niemieckich rodzin;

·         wzajemnie poznawali się podczas wspólnych gier i zabaw, uczestniczyli w integracyjnych warsztatach sportowych: „Rugby” oraz „Rudern”.

 

Rezultaty z podjętych działań.

  1. Najważniejszym rezultatem realizowanego projektu było poznanie przez uczniów z Polski, Niemiec i Włoch jednego z miejsc Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Niemczech, jakim są „Zespoły parkowo-pałacowe w Berlinie i Poczdamie”. Uczniowie zwiedzali Park Sanssouci, oglądali najciekawsze obiekty znajdujące się na jego terenie, poznawali jego historię, architekturę budowlaną oraz architekturę krajobrazu. Poznawali na przykładzie budynków pałacowych i ich wyposażenia najważniejsze założenia sztuki i kultury europejskiej z okresu baroku.
  2. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach organizowanych w szkole lub na terenie Parku Sanssouci. W trakcie warsztatów pracowano w oparciu o metody aktywizujące (burza mózgów, mapa myśli…) Uczniowie pogłębili swoją wiedzę z zakresu historii i kultury baroku, na przykładzie Zespołu parkowo-pałacowego Sanssouci.
  3. Uczniowie doskonalili umiejętność dzielenia się wiedzą i uczenia się poprzez aktywność artystyczną (plastyczną, techniczną). Efektem wspólnych warsztatów było powstanie pięknych prac plastyczno-technicznych, które zostały wyeksponowane podczas apelu podsumowującego projekt, a później wzbogaciły zawartość kufra muzealnego o Parku Sanssouci.
  4. Duży nacisk położono na integrację grup projektowych poprzez ich udział w zajęciach sportowych. Uczniowie uczestniczyli w szkoleniu, a następnie rozegrali w mieszanych grupach międzynarodowych mecz rugby. Udoskonalili umiejętności językowe oraz nauczyli się współpracy poprzez wspólną wyprawę łodziami po rzece Haweli.
  5. Dzięki wspólnej pracy warsztatowej opracowano i wykonano eksponaty, które stały się wyposażeniem poczdamskiego Kufra Muzealnego UNESCO. Spakowany, gotowy Kufer został zaprezentowany podczas uroczystego apelu kończącego spotkanie projektowe.

 

 

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1