Dysponujemy trzema kuframi, prezentującymi następujące miejsca dziedzictwa kulturowego UNESCO:

1. Kraków – Stare Miasto wpisane na listę UNESCO już w 195.. roku oraz Kraków jako Miasto Literatury UNESCO

2. Park Sanssouci wraz z pałacami jako część Zespołu Parkowo-Pałacowego w Poczdamie i Berlinie,

3. Sycylia wraz z trzema miejscami światowego dziedzictwa: Arabsko-normańskie Palermo, Strefa archeologiczna w Agrigento potocznie zwana Doliną Świątyń oraz ruiny starożytnego miasta fenickiego Mozia.

 Kufry zawierają różnorodne eksponaty, modele, stroje, książki, mapy, czasopisma, gry, przewodniki, prezentacje, zdjęcia, filmu itd., dzięki którym możliwe jest w bardzo ciekawy sposób przekazanie uczniom wiedzy na temat miejsc światowego dziedzictwa kulturowego Europy.

Kufry są własnością Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Opolu. Stanowią wyposażenie dydaktyczne placówki, które jest wykorzystywane przez nauczycieli podczas dowolnych zajęć z zakresu sztuki, muzyki, plastyki, kultury polskiej i europejskiej, historii, literatury i ogólnie rozumianego realioznawstwa.

 

Kufry mogą być bezpłatnie wypożyczane innym placówkom oświatowym, w celu prowadzenia zajęć z zakresu edukacji na temat Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Zainteresowani wypożyczeniem całych kufrów lub poszczególnych materiałów w nich zawartych, mogą kontaktować się osobiście lub telefonicznie z sekretariatem szkoły.

Idea tworzenia Muzealnych Kufrów zrodziła się na Uniwersytecie w Paderborn w Niemczech. Kufer ma pełnić funkcję mobilnego muzeum, które dotrze do szerokiej grupy odbiorców. Kufry, dzięki temu, że są niewielkie, mogą być przenoszone w każde miejsce. Kufer stworzony w jednej placówce, może być wypożyczany przez wszystkich innych zainteresowanych i wykorzystywany podczas różnorodnych zajęć w szkole, przedszkolu lub innej instytucji publicznej. Wprowadzenie kufra podczas zajęć w szkole jest dla uczniów bardzo atrakcyjne, wnosi elementy zabawy, tajemnicy, niespodzianki. Budzi ich ciekawość, zachęca do zadawania pytań i odkrywania kolejnych skarbów w nim ukrytych. Dzięki zawartym w kufrach eksponatach uczniowie mogą lepiej poznać tajniki światowego dziedzictwa. Dotykając, obserwując, słuchając, a czasami nawet smakując, a więc używając wielu zmysłów, uczniowie lepiej rozumieją przeprowadzone doświadczenia i zapamiętują informacje zdobyte podczas lekcji. Często przebieg zajęć z użyciem kufra jest w pełni uzależniony od pomysłowości oraz naturalnej ciekawości świata, jaką posiadają dzieci. To one same poprzez zadawanie pytań, odkrywanie odpowiedzi, rozmowę, dyskusję dochodzą do wspólnych wniosków będących celem zajęć.                  

Muzealne Kufry UNESCO to skarbnica wiedzy o jednym z obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO „w pigułce”. Kufer pełni rolę muzeum – miejsca, w którym możemy pogłębić swoją wiedzę na temat dzieła artystycznego, ważnych postaci, historii danego regionu oraz obejrzeć, czasami również dotknąć przedmioty, rekwizyty, dzieła artystyczne związane z tym obiektem lub postacią. Kufry zawierają książki, przewodniki, mapy, zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne, gry oraz różnego rodzaju przedmioty, rekwizyty, przestrzenne modele związane z danym obiektem UNESCO.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1