Od października 2013 roku działa w naszej szkole szkolne koło PCK. Opiekunem koła są pani Katarzyna Warzecha oraz pani Wioletta Waszkiewicz. W trakcie spotkań uczniowie zostaną przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy, będą brali udział w kwestach ulicznych na rzecz najbardziej potrzebujących. Jeśli ktoś czuje potrzebę niesienia pomocy innym, zapraszamy do nas. Roczna składka członkowska wynosi 3zł.

szkolne koło PCK

14 listopada 2013r uczniowie z kl. II i III na zajęciach kreatywności, prowadzonych przez psychologa/pedagoga szkolnego wykonali w ramach programu „Owoce w szkole" nietypową pracę plastyczną.

Czytaj więcej...

Motto: NO STRESS !!! „Promujemy spokój i odprężenie, korzystając z mądrości ciała i umysłu." Szkolna Strefa Relaksu funkcjonująca od zeszłego roku szkolnego w naszej szkole przyjęła się również bardzo dobrze u pierwszoklasistów. Dzieci sześcio i siedmioletnie chętnie przychodzą do niej aby pograć w szachy, chińczyka, warcaby, posłuchać spokojnej muzyki lub po prostu odpocząć. Opiekę nad uczniami spędzającymi czas w strefie pełni pedagog/psycholog szkolny. Strefa jest czynna na pierwszej długiej przerwie o godz. 10.35-10.50 w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek. autorka: M. Burian-Korłub

Motto:
                                                          Pytanie: co robić, by nie tracić czasu?
                                          Odpowiedź: doświadczać go w całej jego rozciągłości.
                                                                                                     Albert Camus

Czytaj więcej...

W dniu 7 listopada 2013r wychowawca kl. I p. Iwona Opolska i pedagog/psycholog szkolny Małgorzata Burian-Korłub zorganizowały w ramach pedagogizacji rodziców uczniów kl. I warsztaty pt. „Jak wychowywać szczęśliwe dzieci? Rodzice z dużym zaangażowaniem podejmowali proponowane ćwiczenia i zadania. Dyskutowali również w małych grupach na tematy dotyczące procesu wychowania w duchu wartości uniwersalnych, obszarów współdziałania ze szkołą. Wszystko po to, aby uczniowie kl. I, którzy niedawno przekroczyli progi naszej szkoły byli szczęśliwi zgodnie z sentencją Janusza Korczaka: „Mów dziecku, że jest dobre, że umie, potrafi". autorki: I. Opolska, M. Burian-Korłub.

Strona 4 z 11

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1